GEMEENTEBLADOude Zeedijk (ong), kadastraal bekend GOE00 AC 476 - Aanvraag omgevingsvergunning voor Realiseren Weilanddepot te Goes

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Goes maken bekend dat zij op 18 december 2023 een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning op de locatie Oude Zeedijk (ong) kadastraal bekend GOE00 AC 476. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z2023-00001868. De aanvraag betreft:Realiseren Weilanddepot Oude Zeedijk te GoesProcedureDe aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Het college kan deze termijn één keer verlengen met maximaal zes weken. Het college kan de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via vergunningen@goes.nl of telefoonnummer (0113) 249 700. Tegen een aanvraag kan geen bezwaar worden gemaakt.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Goes. Bekijk alle Bekendmakingen Goes in .

https://goeskrant.nl/bekendmakingen-goes/

Deel dit bericht:

Redactie Goeskrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Goeskrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Goes.

Gerelateerde berichten